Bas SBU logo

Verksamheten

Beskrivning av verksamheten

Norje Båtklubb bildades 1968 och är en allmännyttig ideell förening. Verksamheten syftar till att främja båtlivet och gemenskapen, både i klubben och i samhället Norje. Utöver att sköta hamnen och tillhandahålla båtplatser/plats för vinterförvaring, medverkar NBK vid olika typer av arrangemang för både medlemmar och allmänheten. Genom långsiktiga markupplåtelseavtal, har klubben förutom den egna fastigheten norr om kanalen, tillgång till stora markområden i anslutning till kanalen.

Klubben tillämpar förhållandevis låga avgifter, vilket är möjligt tack vare ideellt arbete. Som medlem förutsätts du vilja bidra med dina kunskaper och erfarenheter.

Historik NBK

NBK bildas 1968-10-18

Historik NBK BLT 1093-10-01