Bas SBU logo

Galleri - Norje Båtklubb

Högvatten Januari 2019

I Januari 2019 drabbades Blekingekusten av extremt högvatten. Även den nyanlagda piren hamnade under vatten, vilket ledde till att den byggdes på ytterligare 1,5 m.

Husflyttningar 2020-21

Efter överenskommelse med Sölvesborgs kommun, flyttades klubbstugan över till nuvarande läge norr om kanalen i slutet av år 2020. Servicebyggnaden flyttades till södra sidan och byggdes till med en förrådsbyggnad. Genom det markbyte som då genomförts, skapades möjligheter för att utöka Sweden Rock Festivals område.

Blekinge Adventure Festival 2021

I September 2021 medverkade NBK i Blekinge Adventure Festival med uppvisning av olika typer av fordon, försäljning av Sillamackor, korv och fika. Sjöräddningssällskapet visade också upp en räddningsbåt i hamnen.

Anläggning av nya båtplatser 2022

2022 anlades 5 st nya båtplatser för större båtar. Inför sjösättningen 2023 kommer även Y-bommar att vara monterade.

Valborgsfirande vid båtklubben 2022

2022 Arrangerade Norje Båtklubb och Hembygdsföreningen Valborgsfirandet i Norje. Uppslutningen från Norjeborna var som vanligt fantastiskt.

Sweden Rock Festival 2022

Bilden till vänster är tagen under SRF-veckan 2022

Bilden till höger visar bl.a. uppbyggnaden av stora scenen, på andra sidan kanalen.

Blandade bilder från Norje Båtklubb