Bas SBU logo

Rutiner och restriktioner kopplade till SRF 2023

2023-05-10
Information angående rutiner och restriktioner kopplade till SRF 2023 finns publicerade på Medlemssidan.
Observera att NBK under tiden 2/6 - 11/6 inte har tillgång till sjösättningsramp eller servicebyggnad/förråd på södra sidan.