Bas SBU logo

Protokoll Styrelsemöte samt info ang. Årsmöte

2023-02-02
Protokoll från styrelsemötet 2023-01-22 finns nu publicerat på Medlemssidan.
Årsmötet kommer att hållas i Tingshuset den 19/3, kl. 14.00 (kallelse skickas ut minst 14 dagar före).