Bas SBU logo

Kallelse till Årsmöte, den 17/3, kl. 14.00

2024-02-14
Styrelsen kallar härmed medlemmarna till Årsmöte i Norje Båtklubb
Tid: 2024-03-17, kl.14.00
Plats: Tingshuset i Norje, Norjevägen 14, 294 76 Sölvesborg

Kallelse med föreslagen dagordning finns publicerad på Medlemssidan.

Välkomna!