Städdag

Städdag på lördag, 4 maj. Samling kl 9 vid klubbstugan. Klubbstugorna ska städas, utemöblerna tvättas och oljas, rensa mellan plattorna, ta bort sly framför gröna boden m m. God uppslutning förväntas!

Uppställningsplatsen

Uppställningsplatsen som vi använder på sommaren är nu rensad från buskar och annan växtlighet. Alla vagnar/vaggor som ställs där ska vara märkta med båtplatsnummer.Innan du ställer vagn/vagga där, kontakta Leif.

Uppställningsplatsen

Uppställningsplatsen vi använder främst under sommarmånaderna är snart igenvuxen och ska rensas. För att detta ska kunna göras måste ni som har vagnar/vaggor ståendes där flytta dessa.