Båtupptagning samt ändrat datum Medlemsmöte

Den 25/9 har vi planenligt båtupptagning, med start kl. 08.00.

Vagnar och vaggor ställs ut helgen innan genom klubbens försorg.

Vi börjar med de mindre båtarna och avslutar med de största.

Kostnaden per lyft är 600 kr (medtag jämna pengar).

För att ge båtägarna mer tid att jobba med sina båtar, har styrelsen beslutat att flytta Medlemsmötet till lördagen den 1/10, kl. 13.00.

Blekinge Adventure 3/9 vid Norje Båtklubb

Vi hälsar alla välkomna till

Blekinge Adventure Festival vid småbåtshamnen

Lördag 3/9, kl.10.00 – 16.00

Program

 • Försäljning av Sillamackor, Bullens korv samt fika
 • Chokladhjul
 • Fordonsutställning: Amerikanare, Veteranbilar, Militärfordon, Mopeder
 • Kl. 12:30-13:10 Underhåller Ukulelegänget från Norje PRO
 • Kl. 14-15 ”SvängStars” – spelar Pop/rock – Oldies But Goldies

Information angående speciella rutiner
under Sweden Rock Festival 2022

Måndag 6/6 – söndag 12/6
o För att få tillträde till hamnen/klubbstugan krävs armband (en
typ för båtplatsinnehavare/medlem och en annan typ för
deras gäster. Båtplatsinnehavare som önskar komma in
med sin bil, måste ha ett ”Bilpass”. Armband och Bilpass
tillhandahålls av Jan Abrahamsson, telefon: 0703-312 804,
samt Andreas Nilsson, telefon: 0708-745 287.

o Klubbstugan kommer att/skall vara låst, så att endast
medlemmar med nyckel har tillträde till toalett/dusch.
Gäster till medlem som innehar nyckel, skall ledsagas av
sin värd vid tillträde till klubbhuset.

o Under tiden 09.00 – 21.00 kommer funktionärer från
båtklubben att finnas tillgängliga inom området.
Dessa nås på telefon: 0763-101098

o Under tiden 15/4 – 30/6 har NBK inte tillgång till
servicekajen söder om kanalen, undantaget om
sjönödsituation uppkommer.

o Under tiden 3/6 – 12/6 har NBK inte tillgång till
sjösättningsramp eller servicebyggnad/förråd på södra
sidan av kanalen.


Styrelsen Norje Båtklubb

Information angående sjösättningen den 24/4

 • Senast kl. 08.00 skall båtägare/ombud vara på plats
 • Bilar skall parkeras söder om uppläggningsområdet
 • Båtägare/ombud skall förbereda sin båt i god tid inför lyftet
 • Vid lyft/sjösättning deltar endast av NBK utsedda personer samt båtägare/ombud
 • Senast den 1/5 skall båtuppläggningsplatsen vara tömd på båtar
 • Efter den 1/5 kommer samtliga kvarvarande vagnar/vaggor/trailers (skall vara tydligt märkta med namn/båtplats/telefonnummer) att transporteras till annan plats, genom kommunens försorg. Senast den 1/8 kommer dessa att transporteras tillbaka.

Ev. frågor ställs till Hamnansvarig

Andreas Nilsson, Telefon 070-874 52 87

Info rörande sjösättning med trailer via isättningsrampen

Med anledning av SRF, är vägen till rampen avstängd under perioden 3/6 – 12/6, vilket innebär att rampen inte är tillgänglig för sjösättning under denna period.

Ramp finns att tillgå i centrala Sölvesborg, alternativt Pukavik