Information angående sjösättningen den 24/4

  • Senast kl. 08.00 skall båtägare/ombud vara på plats
  • Bilar skall parkeras söder om uppläggningsområdet
  • Båtägare/ombud skall förbereda sin båt i god tid inför lyftet
  • Vid lyft/sjösättning deltar endast av NBK utsedda personer samt båtägare/ombud
  • Senast den 1/5 skall båtuppläggningsplatsen vara tömd på båtar
  • Efter den 1/5 kommer samtliga kvarvarande vagnar/vaggor/trailers (skall vara tydligt märkta med namn/båtplats/telefonnummer) att transporteras till annan plats, genom kommunens försorg. Senast den 1/8 kommer dessa att transporteras tillbaka.

Ev. frågor ställs till Hamnansvarig

Andreas Nilsson, Telefon 070-874 52 87

Info rörande sjösättning med trailer via isättningsrampen

Med anledning av SRF, är vägen till rampen avstängd under perioden 3/6 – 12/6, vilket innebär att rampen inte är tillgänglig för sjösättning under denna period.

Ramp finns att tillgå i centrala Sölvesborg, alternativt Pukavik

Kallelse till Årsmöte NBK 2022

Norje Båtklubb håller årsmöte 2022-03-27, kl. 14.00

Plats: Tingshuset i Norje, Norjevägen 14, 294 76 Sölvesborg

Förslag till Dagordning finns publicerad på Medlemssidan.

Välkomna!

Styrelsen

Kallelse till Årsmöte i Norje Båtklubb den 13/6, kl. 14.00

Årsmöte i Norje Båtklubb hålls i Hembygdsgården i Norje (Tingshuset, Norjevägen 14, 294 76 Sölvesborg), söndagen den 13/6-21, kl.14.00.

För att gardera oss för dåligt väder, har vi valt att förlägga årsmötet till Hembygdsgården i Norje. Sittplatser kommer att arrangeras på ett smittsäkert sätt och för att undvika nära kontakt mellan deltagarna, har vi valt att inte bjuda på någon förtäring i anslutning till årsmötet.

Handlingarna till årsmötet finns tillgängliga på Medlemssidan.

Välkomna!

Styrelsen