Kallelse till Årsmöte i Norje Båtklubb den 13/6, kl. 14.00

Årsmöte i Norje Båtklubb hålls i Hembygdsgården i Norje (Tingshuset, Norjevägen 14, 294 76 Sölvesborg), söndagen den 13/6-21, kl.14.00.

För att gardera oss för dåligt väder, har vi valt att förlägga årsmötet till Hembygdsgården i Norje. Sittplatser kommer att arrangeras på ett smittsäkert sätt och för att undvika nära kontakt mellan deltagarna, har vi valt att inte bjuda på någon förtäring i anslutning till årsmötet.

Handlingarna till årsmötet finns tillgängliga på Medlemssidan.

Välkomna!

Styrelsen

Comments are closed.