Information angående speciella rutiner
under Sweden Rock Festival 2022

Måndag 6/6 – söndag 12/6
o För att få tillträde till hamnen/klubbstugan krävs armband (en
typ för båtplatsinnehavare/medlem och en annan typ för
deras gäster. Båtplatsinnehavare som önskar komma in
med sin bil, måste ha ett ”Bilpass”. Armband och Bilpass
tillhandahålls av Jan Abrahamsson, telefon: 0703-312 804,
samt Andreas Nilsson, telefon: 0708-745 287.

o Klubbstugan kommer att/skall vara låst, så att endast
medlemmar med nyckel har tillträde till toalett/dusch.
Gäster till medlem som innehar nyckel, skall ledsagas av
sin värd vid tillträde till klubbhuset.

o Under tiden 09.00 – 21.00 kommer funktionärer från
båtklubben att finnas tillgängliga inom området.
Dessa nås på telefon: 0763-101098

o Under tiden 15/4 – 30/6 har NBK inte tillgång till
servicekajen söder om kanalen, undantaget om
sjönödsituation uppkommer.

o Under tiden 3/6 – 12/6 har NBK inte tillgång till
sjösättningsramp eller servicebyggnad/förråd på södra
sidan av kanalen.


Styrelsen Norje Båtklubb

Comments are closed.