Information angående sjösättningen den 24/4

  • Senast kl. 08.00 skall båtägare/ombud vara på plats
  • Bilar skall parkeras söder om uppläggningsområdet
  • Båtägare/ombud skall förbereda sin båt i god tid inför lyftet
  • Vid lyft/sjösättning deltar endast av NBK utsedda personer samt båtägare/ombud
  • Senast den 1/5 skall båtuppläggningsplatsen vara tömd på båtar
  • Efter den 1/5 kommer samtliga kvarvarande vagnar/vaggor/trailers (skall vara tydligt märkta med namn/båtplats/telefonnummer) att transporteras till annan plats, genom kommunens försorg. Senast den 1/8 kommer dessa att transporteras tillbaka.

Ev. frågor ställs till Hamnansvarig

Andreas Nilsson, Telefon 070-874 52 87

Info rörande sjösättning med trailer via isättningsrampen

Med anledning av SRF, är vägen till rampen avstängd under perioden 3/6 – 12/6, vilket innebär att rampen inte är tillgänglig för sjösättning under denna period.

Ramp finns att tillgå i centrala Sölvesborg, alternativt Pukavik

Comments are closed.