Kallelse till Årsmöte i Norje Båtklubb den 13/6, kl. 14.00

Årsmöte i Norje Båtklubb hålls i Hembygdsgården i Norje (Tingshuset, Norjevägen 14, 294 76 Sölvesborg), söndagen den 13/6-21, kl.14.00. För att gardera oss för dåligt väder, har vi valt att förlägga årsmötet till Hembygdsgården i Norje. Sittplatser kommer att arrangeras … Continue reading

Märkning av vagnar/båtvaggor

Nu är alla vagnar/båtvaggor utflyttade till gräsplanen öster om klubbstugan. Eftersom flertalet saknar märkning med båtplats- och telefonnummer, uppmanas respektive ägare att senast den 23 augusti ha märkt upp sin utrustning.

Medlemsrabatt hos Colorama

Medlemmar i NBK med betald båtplats, har nu möjlighet att få rabatt hos Colorama. Årets NBK-faktura på båtplatsavgiften skall uppvisas i butiken för att erhålla rabatt enligt avtalet. Avtalet är publicerat på medlemssidan.