Nya miljöföreskrifter

Toatömning

Fr o m den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toan i havet. Norje Båtklubb har ett avtal med Pukaviks Båtklubb om att vi kan använda deras anläggning för toatömning. Vi kommer att installera en utslagsvask på baksidan av klubbstugan och som är avsedd för tömning av portabla toaletter. Installationen sker först i höst i samband med att vi ansluter klubbstugan till kommunalt avlopp.

Klubben har också köpt in en portabel toatömmare . Denna kommer att stå i den grå containern.

Utslagsvasken och den portabla toatömmaren finansieras till hälften med Lovabidrag.

Båtbottenfärger

Fr o m 1 april 2015 är det förbjudet att använda blödande bottenfärger. Ska du måla måste du använda en hård färg. Väljer du att tvätta båten men inte måla är de gamla självslipande färgresterna inte något hinder för sjösättning. Du kan då även tvätta i Pukaviks eller Hälleviks tvättanläggningar.

När du gör i ordning din  båt på klubbens uppställningsplats ska du använda en av de mattor/presenningar som kommer att finnas tillgängliga för att samla upp avfall i. Du är sedan själv  ansvarig för att avfallet körs till miljöstationen.  Se klubbens policydokument  som du fick med årsutskicket!

Mer info om gällande regelverk finns på Blekinge Båtförbunds hemsida http://blekingebatforbund.se flik Miljökommittè

 

Servicebyggnad

Idag har kommunen satt ut var den tilltänkta servicebyggnaden på norra sidan ska placeras. Men, om den byggs i vår är oklart för ännu har inte politikerna beslutat att tillföra pengar till bygget.

Flotte

Med Heikki som konstruktör och byggmästare har vi fått en flotte till klubben! Medhjälpare är  Leif och Arne. Enkla regler för användning och vem som lämnar ut nyckel kommer.

Kajkanten norra sidan

Sista helgen i mars förstärkte vi kajkanten på norra sidan där den var som sämst. Eftersom kajerna överlag är i behov av reparation har vi bildat en arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram en plan för hur reparationen ska göras, beräknad kostnad och tidsåtgång.

Känner du till några okända grund?

Sjösäkerhetsrådet (Transportstyrelsen), Stockholmradio samt Sjöfartsverket gör under båtsäsongen 2013 en förnyad gemensam satsning på att försöka lokalisera så många som möjligt av omärkta grund och sjökortsavvikelser.

Känner du till något så gå in på http://www.stockholmradio.se/oekaenda-grund och rapportera!

Du deltar då i en tävling där du kan vinna en AIS eller båtsportkort.

image

Information latrintömning & spolplatta

NORJE BÅTKLUBB OCH PUKAVIKS BÅTKLUBB

har träffat överenskommelse angående nyttjande av följande anläggningar i Pukavik:

 • Latrintömningsstation för tömning av båttoaletter, ansluten via pumpstation till kommunalt avlopp. Det går utmärkt för NBK:s medlemmar att kostnadsfritt använda tömningsstationen vid behov.
 • Spolplatta för båtbottentvätt med reningsanläggning (kombinerat med ny truck för lyft av båtar samt dubbla högtryckstvättar). Pukaviks Båtklubb står även till tjänst med lyft/tvätt för NBK:s medlemmar. För oss icke medlemmar, tillkommer 200 kr utöver klubbens ordinarie taxa:
  • Lyft, ordinarie tillfällen 300 kr
  • Lyft, ej ordinarie tillfällen 450 kr
  • Bottentvätt 100 kr
  • Tillägg polerande färg 100 kr
  • Tillägg icke medlem 200 kr

NBK och Pukaviks Båtklubb kommer att avtala skriftligt om ovanstående.

Du tänker väl på miljön!

image

Givetvis bryr du dig om miljön och vill veta mer.

Här har du sidan där du kan läsa mer och få värdefulla miljötips

http://www.batmiljo.se/

Om oss

Båtmiljö.se är en icke kommersiell hemsida med syfte att sprida information om vägen till ett miljövänligare båtliv.

Båtmiljö finansieras av:

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. HaV startade den 1 juli 2011.

Genom långsiktig planering hanterar Havs- och vattenmyndigheten mötet mellan miljöintressen och näringsliv, så att så många som möjligt blir nöjda.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering. Havs- och vattenmyndigheten har tagit över den största delen av ansvaret för havs- och sötvattensfrågor från Naturvårdsverket. Samtidigt som Havs- och vattenmyndigheten öppnade den 1 juli 2011 lades Fiskeriverket ner. Havs- och vattenmyndigheten har tagit över flera av det nedlagda Fiskeriverkets tidigare ansvarsområden.


Hav eps
www.havochvatten.se

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar mark i Stockholms Skärgård. Stiftelsens uppdrag är att hålla skärgården öppen för alla. Vi bevarar och utvecklar skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är alla bofasta i skärgården.

Skärgårdsstiftelsens verksamhet leder både till regional utveckling och ekoturism eftersom fastlandsbornas behov av naturnära och miljövänlig rekreation innebär arbetstillfällen för skärgårdsborna.

Skärgårdsstiftelsen har ett brett stöd från flera samhällssektorer: den offentliga sektorn genom Stockholms läns landsting som huvudfinansiär, det privata näringslivet genom sponsorer och allmänheten genom de idag ca 23 000 vännerna.
SS_mellan

www.skärgårdsstiftelsen.se

Ska du inte använda din plats i år?

Kan klubben tillfälligt använda din båtplats om du vet att du inte kommer att använda den
under säsongen 2013? Meddela Leif, tfn 076 2332581.