Fiberduk och borstar

Bennet har köpt in sex fiberdukar som ska användas när vi tvättar båtarna för att undvika att färgrester och annat giftigt avfall tränger ned i marken. Dukarna finns fr o m påsk i den grå containern. Duken läggs tillbaka i containern, ev avfallsrester tar du själv hand om!

Vi har också fått Lovabidrag till borstar som används för rengöring av skrovet när båten ligger i sjön. Bennet har köpt in tre stycken och de finns också i grå contaninern.

Nya miljöföreskrifter

Toatömning

Fr o m den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toan i havet. Norje Båtklubb har ett avtal med Pukaviks Båtklubb om att vi kan använda deras anläggning för toatömning. Vi kommer att installera en utslagsvask på baksidan av klubbstugan och som är avsedd för tömning av portabla toaletter. Installationen sker först i höst i samband med att vi ansluter klubbstugan till kommunalt avlopp.

Klubben har också köpt in en portabel toatömmare . Denna kommer att stå i den grå containern.

Utslagsvasken och den portabla toatömmaren finansieras till hälften med Lovabidrag.

Båtbottenfärger

Fr o m 1 april 2015 är det förbjudet att använda blödande bottenfärger. Ska du måla måste du använda en hård färg. Väljer du att tvätta båten men inte måla är de gamla självslipande färgresterna inte något hinder för sjösättning. Du kan då även tvätta i Pukaviks eller Hälleviks tvättanläggningar.

När du gör i ordning din  båt på klubbens uppställningsplats ska du använda en av de mattor/presenningar som kommer att finnas tillgängliga för att samla upp avfall i. Du är sedan själv  ansvarig för att avfallet körs till miljöstationen.  Se klubbens policydokument  som du fick med årsutskicket!

Mer info om gällande regelverk finns på Blekinge Båtförbunds hemsida http://blekingebatforbund.se flik Miljökommittè

 

Servicebyggnad

Idag har kommunen satt ut var den tilltänkta servicebyggnaden på norra sidan ska placeras. Men, om den byggs i vår är oklart för ännu har inte politikerna beslutat att tillföra pengar till bygget.

Flotte

Med Heikki som konstruktör och byggmästare har vi fått en flotte till klubben! Medhjälpare är  Leif och Arne. Enkla regler för användning och vem som lämnar ut nyckel kommer.

Kajkanten norra sidan

Sista helgen i mars förstärkte vi kajkanten på norra sidan där den var som sämst. Eftersom kajerna överlag är i behov av reparation har vi bildat en arbetsgrupp som har till uppgift att ta fram en plan för hur reparationen ska göras, beräknad kostnad och tidsåtgång.

Känner du till några okända grund?

Sjösäkerhetsrådet (Transportstyrelsen), Stockholmradio samt Sjöfartsverket gör under båtsäsongen 2013 en förnyad gemensam satsning på att försöka lokalisera så många som möjligt av omärkta grund och sjökortsavvikelser.

Känner du till något så gå in på http://www.stockholmradio.se/oekaenda-grund och rapportera!

Du deltar då i en tävling där du kan vinna en AIS eller båtsportkort.

image