Städdag

Städdag på lördag, 4 maj. Samling kl 9 vid klubbstugan. Klubbstugorna ska städas, utemöblerna tvättas och oljas, rensa mellan plattorna, ta bort sly framför gröna boden m m. God uppslutning förväntas!

Uppställningsplatsen

Uppställningsplatsen som vi använder på sommaren är nu rensad från buskar och annan växtlighet. Alla vagnar/vaggor som ställs där ska vara märkta med båtplatsnummer.
Innan du ställer vagn/vagga där, kontakta Leif.


Uppställningsplatsen

Uppställningsplatsen vi använder främst under sommarmånaderna är snart igenvuxen och ska rensas. För att detta ska kunna göras måste ni som har vagnar/vaggor ståendes där flytta dessa.

Obs inför lördagen

– Ni som har vagnar som står framför andra måste flytta dessa senast lördag.
– Ni som vill ha hjälp med att ta fram vagn/vagga, var på plats kl 14, annars tas inte vagnen fram.
– Finns en skiss i uterummet på placering (onsdag fm), i stort sett samma platser som ifjol.
– Har du inte haft båten uppställd tidigare och inte är med på skissen, kontakta Leif för plats innan du ställer fram.

Uppställning av vaggor/vagnar

På lördag, den 22 september, tar vi fram vaggor/vagnar med start ca kl 14. Den som vill ha hjälp med detta måste vara på plats.

Vi har samma platser som ifjol. Vid tveksamhet, kontakta Leif, 076 233 25 81.