Obs inför lördagen

– Ni som har vagnar som står framför andra måste flytta dessa senast lördag.
– Ni som vill ha hjälp med att ta fram vagn/vagga, var på plats kl 14, annars tas inte vagnen fram.
– Finns en skiss i uterummet på placering (onsdag fm), i stort sett samma platser som ifjol.
– Har du inte haft båten uppställd tidigare och inte är med på skissen, kontakta Leif för plats innan du ställer fram.

Uppställning av vaggor/vagnar

På lördag, den 22 september, tar vi fram vaggor/vagnar med start ca kl 14. Den som vill ha hjälp med detta måste vara på plats.

Vi har samma platser som ifjol. Vid tveksamhet, kontakta Leif, 076 233 25 81.

Eldningsstopp

Länsstyrelsen i Blekinge uppmanar till totalt eldningsstopp i hela länet. Det gäller alla platser och alla typer av grillar, även trädgårdsgrillar. Våra fasta grillar omfattas och vi ber var och en att respektera länsstyrelsens uppmaning. Se också länsstyrelsens hemsida; www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat.html.

Armband under rockveckan

Även i år hyr vi ut marken med nyttjanderätt till en campingvärd under Sweden Rock Festival. Du som ska till din båt i A-zonen den veckan behöver därför ett armband för att komma in. De finns nu tillgängliga hos Leif, tfn 076 233 25 81 eller Gunilla, 076 82 47 317 eller mail ordforande@norjebatklubb.se.

Ändringar i programmet

Vi ändrar den första städdagen till lördagen den 13 maj. Samling kl 9 vid klubbstugan.

Det blir heller ingen vårfest enligt programmet. Det blir istället en fest den 26 augusti. Tider och innehåll meddelas längre fram, men festkommittén har förhandsinformerat om att man planerar för ett program där hela familjen med barn eller barnbarn kan delta, livemusik och god mat! Så boka in dagen redan nu!

Latrintömning

Nu har vi en utslagsvask för latrintömning monterad och klar för användning. Den är placerad på bastuns baksida. Den mobila toatömmaren finns i yttersta containern (mot bommen). Du behöver alltså nyckel för att komma åt den. Tillfälliga besökare, ej medlemmar, hänvisas till Leif, vår hamnsamordnare.