Rockveckan

Sweden Rock disponerar klubbstugan och tomten fr o m 26 maj – t o m tisdag veckan efter rocken.

Under rockveckan ska ni som ska vara i båten ha armband för att passera campingens gate. Leif tillhandahåller banden. Ni som har bil med er använder bilpassen som ni fått tidigare år och parkerar utanför dungen.

Servicebyggnaden är endast avsedd för klubbens medlemmar. På förekommen anledning påminner vi om att nyckeln inte får lånas ut till andra. Har ni gäster, följ med dem till stugan om de behöver använda dusch eller toalett, så behöver inte hamnvakterna ställa frågor om vilka de är. Allt för den gemensamma trevnaden!

Vi påminner också om att kylskåpet i servicebyggnaden endast är avsett för klubbens gemensamma varor.

Städdag

Städdag på lördag, 4 maj. Samling kl 9 vid klubbstugan. Klubbstugorna ska städas, utemöblerna tvättas och oljas, rensa mellan plattorna, ta bort sly framför gröna boden m m. God uppslutning förväntas!

Uppställningsplatsen

Uppställningsplatsen som vi använder på sommaren är nu rensad från buskar och annan växtlighet. Alla vagnar/vaggor som ställs där ska vara märkta med båtplatsnummer.
Innan du ställer vagn/vagga där, kontakta Leif.


Uppställningsplatsen

Uppställningsplatsen vi använder främst under sommarmånaderna är snart igenvuxen och ska rensas. För att detta ska kunna göras måste ni som har vagnar/vaggor ståendes där flytta dessa.