Kallelse till Årsmöte i Norje Båtklubb den 13/6, kl. 14.00

Årsmöte i Norje Båtklubb hålls i Hembygdsgården i Norje (Tingshuset, Norjevägen 14, 294 76 Sölvesborg), söndagen den 13/6-21, kl.14.00.

För att gardera oss för dåligt väder, har vi valt att förlägga årsmötet till Hembygdsgården i Norje. Sittplatser kommer att arrangeras på ett smittsäkert sätt och för att undvika nära kontakt mellan deltagarna, har vi valt att inte bjuda på någon förtäring i anslutning till årsmötet.

Handlingarna till årsmötet finns tillgängliga på Medlemssidan.

Välkomna!

Styrelsen

Viktigt meddelande!

Vecka 43 inleds arbetena kopplade till flyttning av Klubbhuset och ”Lillstugan”.

Arbetena utförs av företaget AKTAB på uppdrag av Sölvesborgs kommun.

Detta innebär att medlemmar inte längre kommer att ha tillträde till byggnaderna. För att endast AKTAB:s personal skall ha tillträde, byts låsen ut under projektets utförande.

Arbetena skall vara klara till båtsäsongen 2021 – Väl mött då!

Märkning av vagnar/båtvaggor

Nu är alla vagnar/båtvaggor utflyttade till gräsplanen öster om klubbstugan.

Eftersom flertalet saknar märkning med båtplats- och telefonnummer, uppmanas respektive ägare att senast den 23 augusti ha märkt upp sin utrustning.

Medlemsrabatt hos Colorama

Medlemmar i NBK med betald båtplats, har nu möjlighet att få rabatt hos Colorama. Årets NBK-faktura på båtplatsavgiften skall uppvisas i butiken för att erhålla rabatt enligt avtalet. Avtalet är publicerat på medlemssidan.