Märkning av vagnar/båtvaggor

Nu är alla vagnar/båtvaggor utflyttade till gräsplanen öster om klubbstugan.

Eftersom flertalet saknar märkning med båtplats- och telefonnummer, uppmanas respektive ägare att senast den 23 augusti ha märkt upp sin utrustning.

FLYTTNING AV VAGNAR/VAGGOR, 5/8-20

Med anledning av att markplanering skall utföras i anslutning till den ”gamla” uppställningsplatsen för vagnar/vaggor vid den södra piren, kommer den utrustning som fortfarande står kvar där att flyttas till planen i anslutning till övriga vagnar, onsdagen den 5/8, med början kl. 08.00.

Det är givetvis en fördel om ägarna själva har möjlighet att flytta sin utrustning före detta datum, alternativt finnas på plats den 5/8 kl. 8.

Tänk på att alla uppställda vagnar/vaggor skall vara tydligt märkta med båtplats- och telefonnummer.

Sjösättning

Sjösättning söndagen den 26 april med start kl 8. Vi iakttar de regler som gäller med anledning av coronaviruset. Håller avstånd, ser till att vara två på varje båt som hjälper till. Det blir heller ingen gemensam korvgrillning eller fika den här gången. Slutligen önskar vi er alla en GLAD PÅSK!

Medlemsrabatt hos Colorama

Medlemmar i NBK med betald båtplats, har nu möjlighet att få rabatt hos Colorama. Årets NBK-faktura på båtplatsavgiften skall uppvisas i butiken för att erhålla rabatt enligt avtalet. Avtalet är publicerat på medlemssidan.