Ändrat datum Årsmöte

Med anledning av gällande restriktioner kopplade till pandemin, har styrelsen beslutat att skjuta fram Norje Båtklubbs Årsmöte till lördagen den 8 maj kl. 13.00.

Årsmötet planeras att genomföras utomhus i anslutning till klubbstugan, vilket ger förutsättningar att följa nuvarande rekommendationer och restriktioner gällande Covid-19.

För vidare info se Medlemssidan.

Årsmötet i NBK skjuts fram igen!

I går 22/4 kom beskedet att restriktionerna rörande Covid-19 – bl.a. max 8 personer i grupp – förlängs fram till den 17 maj.

Detta innebär att vi inte kan genomföra årsmötet som planerat den 8 maj.

Styrelsen kommer att invänta besked om lättnader i restriktionerna, innan nytt datum för årsmötet beslutas.

Styrelsen Norje Båtklubb

Viktigt meddelande!

Vecka 43 inleds arbetena kopplade till flyttning av Klubbhuset och ”Lillstugan”.

Arbetena utförs av företaget AKTAB på uppdrag av Sölvesborgs kommun.

Detta innebär att medlemmar inte längre kommer att ha tillträde till byggnaderna. För att endast AKTAB:s personal skall ha tillträde, byts låsen ut under projektets utförande.

Arbetena skall vara klara till båtsäsongen 2021 – Väl mött då!

Märkning av vagnar/båtvaggor

Nu är alla vagnar/båtvaggor utflyttade till gräsplanen öster om klubbstugan.

Eftersom flertalet saknar märkning med båtplats- och telefonnummer, uppmanas respektive ägare att senast den 23 augusti ha märkt upp sin utrustning.

Medlemsrabatt hos Colorama

Medlemmar i NBK med betald båtplats, har nu möjlighet att få rabatt hos Colorama. Årets NBK-faktura på båtplatsavgiften skall uppvisas i butiken för att erhålla rabatt enligt avtalet. Avtalet är publicerat på medlemssidan.