FLYTTNING AV VAGNAR/VAGGOR, 5/8-20

Med anledning av att markplanering skall utföras i anslutning till den ”gamla” uppställningsplatsen för vagnar/vaggor vid den södra piren, kommer den utrustning som fortfarande står kvar där att flyttas till planen i anslutning till övriga vagnar, onsdagen den 5/8, med början kl. 08.00.

Det är givetvis en fördel om ägarna själva har möjlighet att flytta sin utrustning före detta datum, alternativt finnas på plats den 5/8 kl. 8.

Tänk på att alla uppställda vagnar/vaggor skall vara tydligt märkta med båtplats- och telefonnummer.

Comments are closed.