Du tänker väl på miljön!

image

Givetvis bryr du dig om miljön och vill veta mer.

Här har du sidan där du kan läsa mer och få värdefulla miljötips

http://www.batmiljo.se/

Om oss

Båtmiljö.se är en icke kommersiell hemsida med syfte att sprida information om vägen till ett miljövänligare båtliv.

Båtmiljö finansieras av:

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. HaV startade den 1 juli 2011.

Genom långsiktig planering hanterar Havs- och vattenmyndigheten mötet mellan miljöintressen och näringsliv, så att så många som möjligt blir nöjda.

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering. Havs- och vattenmyndigheten har tagit över den största delen av ansvaret för havs- och sötvattensfrågor från Naturvårdsverket. Samtidigt som Havs- och vattenmyndigheten öppnade den 1 juli 2011 lades Fiskeriverket ner. Havs- och vattenmyndigheten har tagit över flera av det nedlagda Fiskeriverkets tidigare ansvarsområden.


Hav eps
www.havochvatten.se

Skärgårdsstiftelsen

Skärgårdsstiftelsen äger och förvaltar mark i Stockholms Skärgård. Stiftelsens uppdrag är att hålla skärgården öppen för alla. Vi bevarar och utvecklar skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden. Våra tillsynsmän, naturvårdare och jordbruksarrendatorer är alla bofasta i skärgården.

Skärgårdsstiftelsens verksamhet leder både till regional utveckling och ekoturism eftersom fastlandsbornas behov av naturnära och miljövänlig rekreation innebär arbetstillfällen för skärgårdsborna.

Skärgårdsstiftelsen har ett brett stöd från flera samhällssektorer: den offentliga sektorn genom Stockholms läns landsting som huvudfinansiär, det privata näringslivet genom sponsorer och allmänheten genom de idag ca 23 000 vännerna.
SS_mellan

www.skärgårdsstiftelsen.se

Comments are closed.