Information latrintömning & spolplatta

NORJE BÅTKLUBB OCH PUKAVIKS BÅTKLUBB har träffat överenskommelse angående nyttjande av följande anläggningar i Pukavik: Latrintömningsstation för tömning av båttoaletter, ansluten via pumpstation till kommunalt avlopp. Det går utmärkt för NBK:s medlemmar att kostnadsfritt använda tömningsstationen vid behov. Spolplatta för … Continue reading

Ska du inte använda din plats i år?

Kan klubben tillfälligt använda din båtplats om du vet att du inte kommer att använda denunder säsongen 2013? Meddela Leif, tfn 076 2332581.