Märkning av vagnar/båtvaggor

Nu är alla vagnar/båtvaggor utflyttade till gräsplanen öster om klubbstugan. Eftersom flertalet saknar märkning med båtplats- och telefonnummer, uppmanas respektive ägare att senast den 23 augusti ha märkt upp sin utrustning.

FLYTTNING AV VAGNAR/VAGGOR, 5/8-20

Med anledning av att markplanering skall utföras i anslutning till den ”gamla” uppställningsplatsen för vagnar/vaggor vid den södra piren, kommer den utrustning som fortfarande står kvar där att flyttas till planen i anslutning till övriga vagnar, onsdagen den 5/8, med … Continue reading

Medlemsrabatt hos Colorama

Medlemmar i NBK med betald båtplats, har nu möjlighet att få rabatt hos Colorama. Årets NBK-faktura på båtplatsavgiften skall uppvisas i butiken för att erhålla rabatt enligt avtalet. Avtalet är publicerat på medlemssidan.