Uppställningsplatsen

Uppställningsplatsen vi använder främst under sommarmånaderna är snart igenvuxen och ska rensas. För att detta ska kunna göras måste ni som har vagnar/vaggor ståendes där flytta dessa.

Uppställning av vaggor/vagnar

På lördag, den 22 september, tar vi fram vaggor/vagnar med start ca kl 14. Den som vill ha hjälp med detta måste vara på plats. Vi har samma platser som ifjol. Vid tveksamhet, kontakta Leif, 076 233 25 81.

Eldningsstopp

Länsstyrelsen i Blekinge uppmanar till totalt eldningsstopp i hela länet. Det gäller alla platser och alla typer av grillar, även trädgårdsgrillar. Våra fasta grillar omfattas och vi ber var och en att respektera länsstyrelsens uppmaning. Se också länsstyrelsens hemsida; www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat.html.