Känner du till några okända grund?

Sjösäkerhetsrådet (Transportstyrelsen), Stockholmradio samt Sjöfartsverket gör under båtsäsongen 2013 en förnyad gemensam satsning på att försöka lokalisera så många som möjligt av omärkta grund och sjökortsavvikelser. Känner du till något så gå in på http://www.stockholmradio.se/oekaenda-grund och rapportera! Du deltar då … Continue reading

Information latrintömning & spolplatta

NORJE BÅTKLUBB OCH PUKAVIKS BÅTKLUBB har träffat överenskommelse angående nyttjande av följande anläggningar i Pukavik: Latrintömningsstation för tömning av båttoaletter, ansluten via pumpstation till kommunalt avlopp. Det går utmärkt för NBK:s medlemmar att kostnadsfritt använda tömningsstationen vid behov. Spolplatta för … Continue reading

Du tänker väl på miljön!

Givetvis bryr du dig om miljön och vill veta mer. Här har du sidan där du kan läsa mer och få värdefulla miljötips http://www.batmiljo.se/ Om oss Båtmiljö.se är en icke kommersiell hemsida med syfte att sprida information om vägen till … Continue reading

Ska du inte använda din plats i år?

Kan klubben tillfälligt använda din båtplats om du vet att du inte kommer att använda denunder säsongen 2013? Meddela Leif, tfn 076 2332581.